ADANA MASA TENİSİ İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ ’nin  26.03.2021 tarihinde Olağan Genel Kurulu, Yönetim  Kurulu kararı ile aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda   yapılacaktır.  Tüm üyelerimize duyurulur.

   Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü Derneği  Yönetim Kurulu  08.03.2021  tarihinde  Dr. Ali TÜREMİŞ 'in  başkanlığında toplandı.
   Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü Olağan Genel Kurulu toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere  26 Mart 2021 cuma günü saat 18:00 ' de Cemalpaşa mahallesi 63014 Sk. Okan Apt. No: 4/2 Seyhan/ADANA adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2 Nisan 2021 cuma günü  aynı yer ve  saat ‘ de  yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

     GÜNDEM 
   1. Açılış  ve Saygı Duruşu   
   2. Divan Seçimi 
   3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması 
   4. Denetleme Kurulunun Raporunun Okunması
   5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının  İbrası
   6. Tüzükte Yapılacak Tadilatların Görüşülmesi
   7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının  Seçimi
   8. 2021-2022-2023 Yılları Bütçelerinin Oylanması
   9. ASKF Seçimi İçin Delege Belirlenmesi
 10. Dilekler ve Kapanış

Dr.Ali  TÜREMİŞ  Mehmet Ali ÇETİN  Dr.Ömer TAŞKIRAN  Kemal SAĞ    Zafer Ercan  TÜREMİŞ
    Başkan                   Başkan Yrd.                   Üye                       Üye                       Üye