Olağan Genel Kurul 28.02.2015 tarihinde yapılacaktır

ADANA MASA TENİSİ İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ ’nin  28.02.2015 tarihinde Olağan Genel Kurulu, Yönetim  Kurulu kararı ile aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda   yapılacaktır.  Tüm üyelerimize duyurulur.

 

 

   Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü Derneği  yönetim kurulu  09.02.2015  tarihinde Başkan   Mehmet Ali ÇETİN 'in  başkanlığında toplandı.

   Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü Olağan Genel Kurulu toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere  28 Şubat cumartesi günü saat 14:00'de ÇETİN KİMYA Karslılar mahallesi 82033 Sk. No:5 Çukurova /ADANA adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 07.03.2015 cumartesi günü  aynı yer ve  saat de  yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

     GÜNDEM 

 1. Açılış  ve Saygı Duruşu   

 2. Divan Seçimi 

 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması 

 4. Denetleme Kurulunun Raporunun Okunması

 5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının  İbrası

 6. Tüzükte Yapılacak Tadilatların Görüşülmesi

 7. Yönetim ve Denetleme Kurallarının  Seçimi

 8. 2015-2016-2017 Yılları Bütçelerinin Oylanması

 9. Dilekler ve Kapanış

 

        Başkan                    II. Başkan                Üye                        Üye                       Üye

Mehmet Ali ÇETİN       Halil ÖZKAYA    Ercan ATALAY      Adil YİĞENLER       Ali  TÜREMİŞ